____________

____________

نتایج

1399-اردیبهشت-11 00:00 قبل از ظهررئال مادرید
1398-آبان-09 00:00 قبل از ظهربارسلونا
1394-خرداد-06 00:00 قبل از ظهررئال مادرید
1394-خرداد-06 00:00 قبل از ظهرسویلا
1394-خرداد-06 00:00 قبل از ظهراتلتیکو مادرید
1394-خرداد-06 00:00 قبل از ظهربارسلونا
1394-خرداد-06 00:00 قبل از ظهررئال مادرید
1394-خرداد-06 00:00 قبل از ظهراتلتیکو مادرید

نتیجه ها

3:2 1402-خرداد-14 03:49 بعد از ظهر
3:2 1402-خرداد-14 03:49 بعد از ظهر
3:2 1402-خرداد-14 03:49 بعد از ظهر
3:2 1402-خرداد-14 03:49 بعد از ظهر
3:2 1402-خرداد-14 03:49 بعد از ظهر
3:2 1402-خرداد-14 03:49 بعد از ظهر
3:2 1402-خرداد-14 03:49 بعد از ظهر
3:2 1402-خرداد-14 03:49 بعد از ظهر

لیست تیم

باشگاه ورزشی

باشگاه ورزشی

ویارئال

ویارئال

سویلا

سویلا

والنسیا

والنسیا

اتلتیکو مادرید

اتلتیکو مادرید

بارسلونا

بارسلونا

رئال مادرید

رئال مادرید