آکادمی تخصصی دروازه‌بانی باشگاه پدیده البرز با کامل ترین ابزار تمرینی و آموزشی دارای بیش از 20 دروازه‌بان در رده های آموزشی و باشگاهی بوده که در سطوح مختلف تقسیم بندی شده و ارزیابی تخصصی می‌شوند. لازم به ذکر است که هر ساله تعدادی به تیم های دیگر و یا لیگ های تهران انتقال داده 

ادامه مطلب