برای ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال پدیده البرز… باشگاه پدیده البرز که یکی از بهترین مدارس فوتبال سطح استان می باشد و در سطح استان از نظر وسایل و ابزار تمرینی حرف اول را میزند، دارای سه شعبه فعال در سطح استان که تمامی خانواده های گرامی که در هرجای شهر بتوانند ثبت 

ادامه مطلب

باشگاه و مدرسه فوتبال پدیده البرز دارای بهترین و باکیفیت ترین ابزار آموزشی فوتبال و دروازه بانی در سطح استان می باشد که باتوجه به دردست داشتن این وسایل همیشه بهترین آموزش را به بازیکنان عزیز انتقال می دهد .