برای ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال پدیده البرز… باشگاه پدیده البرز که یکی از بهترین مدارس فوتبال سطح استان می باشد و در سطح استان از نظر وسایل و ابزار تمرینی حرف اول را میزند، دارای سه شعبه فعال در سطح استان که تمامی خانواده های گرامی که در هرجای شهر بتوانند ثبت 

ادامه مطلب

کادر مربیگری و مدیریت و تدارکات باشگاه پدیده البرز   مدیریت باشگاه پدیده البرز ، آقای بهزاد قهرمانی مدیریت فنی باشگاه ، آقای محمد جبارپور مدیرت اجرایی باشگاه ، آقای عارف جعفری سرمربی رده جوانان حاضر در لیگ کرج ، آقای وحید داوری و کمک مربی اول آقای پیام هادی سرمربی رده نوجوانان ، آقای 

ادامه مطلب