ثبت نام ثرم پاییز برای ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال پدیده البرز با شمراه های ذیل تماس بگیرید یا به دفتر باشگاه مراجعه فرمائید. 09125666433 32530377 آدرس دفتر: کرج،عظیمیه،میدان طالقانی،جنب راهور،پاساژ آسیا

باشگاه و مدرسه فوتبال پدیده البرز دارای بهترین و باکیفیت ترین ابزار آموزشی فوتبال و دروازه بانی در سطح استان می باشد که باتوجه به دردست داشتن این وسایل همیشه بهترین آموزش را به بازیکنان عزیز انتقال می دهد .