کادر مربیگری و مدیریت و تدارکات باشگاه پدیده البرز   مدیریت باشگاه پدیده البرز ، آقای بهزاد قهرمانی مدیریت فنی باشگاه ، آقای محمد جبارپور مدیرت اجرایی باشگاه ، آقای عارف جعفری سرمربی رده جوانان حاضر در لیگ کرج ، آقای وحید داوری و کمک مربی اول آقای پیام هادی سرمربی رده نوجوانان ، آقای 

ادامه مطلب

آکادمی تخصصی دروازه‌بانی باشگاه پدیده البرز با کامل ترین ابزار تمرینی و آموزشی دارای بیش از 20 دروازه‌بان در رده های آموزشی و باشگاهی بوده که در سطوح مختلف تقسیم بندی شده و ارزیابی تخصصی می‌شوند. لازم به ذکر است که هر ساله تعدادی به تیم های دیگر و یا لیگ های تهران انتقال داده 

ادامه مطلب