ثبت نام ثرم پاییز برای ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال پدیده البرز با شمراه های ذیل تماس بگیرید یا به دفتر باشگاه مراجعه فرمائید. 09125666433 32530377 آدرس دفتر: کرج،عظیمیه،میدان طالقانی،جنب راهور،پاساژ آسیا

کادر مربیگری و مدیریت و تدارکات باشگاه پدیده البرز   مدیریت باشگاه پدیده البرز ، آقای بهزاد قهرمانی مدیریت فنی باشگاه ، آقای محمد جبارپور مدیرت اجرایی باشگاه ، آقای عارف جعفری سرمربی رده جوانان حاضر در لیگ کرج ، آقای وحید داوری و کمک مربی اول آقای پیام هادی سرمربی رده نوجوانان ، آقای 

ادامه مطلب